Avrupada Federasyonun Önemi

turkiye-almanya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünyayı çok uluslu şirketler ile sivil toplum kuruluşları idare etmektedir.Sivil toplum kuruluşları denince akla her tür “dernekler,cemiyetler,vakıflar ve platformlar” gelir.Buradan hareketle sözü Almanya´da yeni kuracağımız “Giresun Dernekler Federasyonu”na getirmek istiyorum. Dünyanın her tarafında “Uluslararası Hukuk ve Kanun” a göre derneklerin bir uzantısı olan “Dernekler Kanunu” federasyon ancak kendi aralarında bir araya gelerek kurabilirler. Federasyon için gereken nitelik, kuruluş amaçları aynı olan en az 5 derneğin bir araya gelerek kurdukları bir üst birliktir .

Şöyle ki; aynı amaca yönelik en az beş derneğin bir araya gelerek adı “Federasyon” olan bir hukuki birliktelik oluşturmasıdır.
Dernekler bir faaliyeti yönetim kurullarının alacağı kararlarla daha güçlü ve renkli biçimde müştereken yaparlar. Dünyanın her tarafında anlamlı önemli ve büyük faaliyetler müşterek yapılır. Yeter ki kısır döngü, hırs ve kaprislerden kendimizi arındıralım. Basiret ve ferasetimizi kaybetmeden kişilikli hareket edelim. Şahsi menfaatlerimizi bir kenara koyup yöremizin, ülkemizin menfaatlerini göz önüne alarak oluşaçak süreçde hiçbir sorun kalmaz.

Dernekler birbirinin ne rakibi ne de düşmanıdırlar. Tersine kardeş kuruluşlardır. Sonra neden düşman olsunlar ki? Düşman olmanın hiçbir mantığı yok, amaç yöremize en güzel hizmeti sunabilmektir.Yapılacak işbirlikleriyle devasa hizmetlere imza atabilinir. Yalnız birileri federasyon gibi çağımızın en geçerli ve güçlü bir kuruluşunun oluşturulmasından yersiz, bilinçsiz ve basiretsizce rahatsızlık duyması federasyon çabası içinde olan bizleri üzmektedir. Öteden beri kardeş hemşeri bir kuruluş yöneticileri, her halükarda her yerde yerli yersiz, densiz düşmanca tavır ve davranış sergilemeleri bizleri artık ilgilendirmemektedir. Gerisini hemşerilerimizin asil ve yüksek anlayışlarına bırakıyoruz. Tekrar ediyoruz! Federasyon hiçbir hemşeri kuruluşun ne rakibi ne de düşmanıdır. Sadece ve sadece kardeş bir üst kuruluşdur. Bu nedenle federasyon kervanı herhalükarda kurulması gerekilmektedir. Yurt dışında heleki Almanya´da federasyonun şimdiye kadar hatta diğer illerden önce kurulmaması büyük bir eksiklik ve ayıptır. Nihayet bir düzine Giresun sevdalısı hemşerilerimiz bir araya gelerek kurulması için bir çaba içine girmişlerdir. Başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle aylarca yaptığımız istişari toplantıları neticesinde 6’ya yakın hemşeri derneğimiz bir araya gelerek Almanya Giresun Dernekler Federasyonunu kurmayı tarihe not olarak düşmüşlerdir. Bundan ziyadesiyle mutluyuz, gururluyuz. Hızla büyüyoruz. Çıkarılan engelleri “meyve veren ağaç taşlanır” diye düşünüyor, mühimsemiyor, sonucu tarihe bırakarak sadece gülüp geçiyoruz.
Bu konfederasyonun estirdiği rüzgar ile düzenleyeceği gün ve gecelere milletvekilleri, bakanlar değil başbakanlar cumhurbaşkanı bile severek gelir. Nitekim bugün Almanya’da böyle federasyonlar ve konfederasyonlar var. Giresunluların başı kel mi Allah aşkına..
Son sözümüz şu olsun: Federasyona üye olan bir derneğin hukuken ayrı bir tüzel kişiliği üzerinde kalarak faaliyetlerine aynen devam eder. Federasyon bir üst kurum olarak hukuken ayrı bir tüzel kişiliği var. Farkı şu: Yine üye derneklerin Genel Kurul oylarıyla seçilerek gönderilmiş 5 kişilik federasyon meclis temsilcileriyle görevlerini üstlenerek yürütür. “Küçük olsun benim olsun” dar kısır ve çağdışı görüş ve düşüncelerden uzaklaşmanın zamanıdır diye düşünüyoruz.

Kurulacak olan Giresun Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu, Federasyon başkanı ve yönetim kurul üyelerine şahsında tüm hemşehrilerimize selam ve saygılarımızı sunuyoruz.

Federasyona üye olacak derneklerin uygulayacağı formaliteler nelerdir.?

Dernek tüzüğünde üst federasyona üye olabilir maddesi olmalıdır. Üst federasyona üye olunacağı zaman dernek genel kurulu ayrıca yönetim kuruluna bu konuda yetki vermelidir ve derneği federasyonda temsil edecek delegelere görev vermelidir. Dernek başkanı yada yöneticisi ben imzaladım oldu anlayışı ile hareket edemez. Bu yazdığıma hem federasyon hem de dernekler dikkat etmelidir.Aksi durumda yaptıkları her eylemden hem dernek yöneticileri hem federasyon yöneticileri suçlu duruma düşerler.

Bir il yada ilçede birden fazla federasyon kurulabilir mi ?

Neden olmasın 5 dernek bir araya gelir ve yeni federasyonu kurar.Böylece o bölgede çok sayıda federasyon başkanımız ve yöneticimiz olur.Ne güzel değimli?

Federasyon hangi yönetim biriminde olmalıdır?

Bence en uygun birim İlçe bazında olmalıdır. İlçede kurulu dernekler bir araya gelerek ilçe federasyonunu kurmalıdır.

Peki il bazında kurulan federasyonlar uygun değimli?

Tabi ki kurulabilir yasal engel yok. Ama hizmet üretemezler bütçe oluşturamazlar sadece yöneticilerine kartvizit bastırmak gibi bir güzelliği olur. Yöneticilerde o kart vizitle federasyon başkanı büyük kişiler olarak siyasi partilere giderek siyasete soyunurlar.

İl bazında nasıl bir örgütlenme olmalıdır?

İlçeler federasyonlar şeklinde örgütlendikten sonra İlçe federasyonları bir araya gelerek
‘İl Dernekler konfederasyonunu’ kurmalıdır. Bu zor ve zahmetli bir süreçtir ama doğrusu budur.

Peki dernekler birliği diye bazı oluşumlar var onlar nedir?

Yasal olarak böyle bir oluşum olamaz. Bu yine icatlardan biri. Ancak derneklerden oluşan bir komite olur ki buda yasal olmaz para toplayamaz proje yapamaz. Bunu yasal hale getirmek için ‘dernekler birliği derneği ‘ kurabilirler ki bu da komedi olur . Bir derneği bir üst kurulda ancak genel kurulun seçtiği delegeler temsil edebilir.Seçmece her ilçelerden alınan kişiler o ilçeyi temsil edemez, etmeye çalışmak insanları kandırmak olur buda yasal ve ahlaki değildir. Kaldı ki bu tip bir oluşum üst birlik te değildir normal bir dernektir. Bu tip bir gayretin altındaki gerçek olsa olsa toplumu kandırmak boş umutlar dağıtmaktır. Birde toplumda bu tip oluşumun yöneticileri bilmeyenler tarafından tüm Giresun dernekleri tarafından seçilmiş dernekler birliği yöneticisi sanılarak taltif edilirler. Düğünlerde toplantılarda o isimle anons edilirler. Bazı siyasi oluşumlar bu ismi kullanarak bak şu birlik bizi destekliyor diye caka satabilirler dernek yöneticileri de buna çanak tutabilir. Bu durum birilerinin egosunu tatminden öte gitmez.İşin kötüsü Federasyon ve konfederasyonlaşmanın önünü keser.

Federasyonlar siyaset yapmalımıdır?

Kesinlikle siyaset üstü olmalıdır.Belli bir siyasete angaje olmamalıdır. Ama kurulu olduğu bölgeden siyaset yapanlara eşit ve dengeli destek vermeli ve herkesi mutlaka oy verdiği partisinde siyaset yapmaya teşvik etmelidir.

Federasyonların bütçe kaynakları nelerdir?

Federasyonların bu konuda kaynakları çok sınırlıdır üye yapısı olmadığı istediği zaman üye alamadığı için bütçe oluşturmaları zordur.Tek gelirleri federasyon üyesi derneklerden alacağı aidatlardır ama bunu da derneklerden almaları çok zaman mümkün değildir.O nedenle yetenekli federasyon yöneticisi ya cebinden finanse edecek yada fonlar yaratacaktır. Buda çok ciddi bilgi birikimi ve deneyim gerektirir.

Federasyonlar ne tür işler yapmamalıdır?

Federasyon kesinlikle direk proje yapmamalıdır. Örneğin bir köye çeşme yapmak,burs vermek gibi işler federasyon yapısı altında yapılmamalıdır. İstenirse yapılamaz mı tabi ki yapılır ama o zaman eşitlik ilkesini uygulayamayacağı için federasyonun ömrü kısa olur ve kapanır.

Öyleyse federasyon neler yapacak?

Bir kere bir ilçede federasyon olmazsa olmaz bir sivil toplum örgütüdür.Mutlaka her ilçe bunu oluşturmalı ve kurmalıdır.
Öyleyse federasyon neler yapacaktır.

1.İlçede kurulu dernekler arası koordinasyon,haberleşme ve yardımlaşma ancak federasyon kanalı ile yapılabilir.İlçe köy dernekleri bundan son derece uzak durumdadır.Federasyon iyi yönetilirse bunu sağlayabilir.

2.Bir federasyon altında iyi organize olmuş dernekler gerek siyasi arenada gerekse dış dünyada daha itibarlı olurlar.

3.Kuracağı komitelerle projeler üretir ve derneklerin kullanımlarına sunar.

4.İlçenin tanıtımını tüm dernekleri de arkasına alarak daha iyi yapar.

5.Gerek ulusal gerekse uluslar arası fonları araştırır koşullarını öğrenir ve federasyon olarak yada durumu uyan derneklere kullanımını sağlar.

6.Federasyonun elinin altında daha fazla insan kaynağı olacağı için derneklere danışmanlık altında destekler verir.

7.Dernek başkan ve yöneticilerini eğitir.Bu sayede dernek daha sağlıklı işler yapar.

8.Yaratacağı fonlar olursa bunların ortak projelerde nasıl kullanılacağını duyurur ve dernekleri birlikteliğe teşvik eder.

9.Tüm üye dernekleri ilgilendirecek projelere,dernekleri ortak ederek yapmalı onların oluşturacağı birliğe rehberlik etmelidir.Örneğin: Bir eğitim kurulu kurulması,Huzur evi yapılması,kreş açılması,tüm dernek üyelerine ortak kartlar çıkartılarak indirimli alışverişler yapılması gibi projeleri uygulayabilir.

10. Üst birliklere üye olarak üye derneklerini dünya ile daha fazla entegre olmalarını sağlayabilirler.

Sevgi ve saygılarımla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir